Genel Müdürümüzün Mesajı

Akcan Okulları olarak, iyi insanların, gücüne ve geleceğine inanıyor, dünyanın ve insanlığın sorunlarının, iyi imkanlar ile değil iyi insanlar eliyle çözüleceğini düşünüyoruz. Okulumuzdaki bütün çabamız, bu iyi insanların yetişmesine zemin hazırlamak; kalbi iyilikle dolu, düşünceleri tertemiz olan çocuklarımızın bu güzelliklerinin korunması ve geliştirilmesini gerçekleştirebilmektir. Bu yüzden bütün eğitim faaliyetlerimizi oluştururken çocuklarımızın;

• Bedeni sağlıklı ve dinç,
• Ruhu güçlü ve enerjik,
• Gönlü geniş ve zengin,
• Çevresi iyi ve doğru,
• Zihni açık ve bilge

nesiller olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde planlamalar yapıyoruz.
Bu hedeflerimize de dört duvar bir sınıf içerisinde ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bu nedenle okulumuzu, öğrencilerimiz için bir yaşam alanı haline getiriyoruz. Sadece bir şeyler öğrendikleri değil; yaşadıkları, var oldukları, kendilerini ifade ettikleri, yeteneklerini geliştirdikleri, ilişkiler kurdukları, üretim yaptıkları bir yaşam alanı. Bunu gerçekleştirmek için kampüslerimizde bolca atölye ortamları ve programlarımızda yeterli derecede atölye saatleri oluşturmaya özen gösteriyoruz.