62 derslik
10 atölye
80 öğretmen
750 öğrenci

AKCAN TV