Anadolu – Fen Lisesi Branş Derslerimiz

YABANCI DİL İNGİLİZCE

Fenerbahçe Koleji’nde İngilizce öğretimi, Avrupa Ortak Diller Çerçeve Programı (CEFR) çerçevesinde ve MEB İngilizce Eğitim Programı esas alınarak; dört temel dil becerisine eşit önem veren, anasınıfından lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda, uluslararası yayınların yanında İnternet ve bilgisayar tabanlı platformlardan da yararlanılarak Türk ve yabancı öğretmenlerce yürütülmektedir.
Anasınıflarımızdan lise son sınıfa kadar sarmal bir yapıda ilerleyen İngilizce programımızda dört dil becerisine (Listening – Dinleme, Speaking -Konuşma, Reading -Okuma ve Writing -Yazma) eşit ağırlık verilmektedir. Derslerimizde bu dört dil becerisinin farklı alanlardaki alt kazanımlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

YABANCI DİL ALMANCA

Çerçeve programında tanımlanan hedefler ve yetkinliklere uygun olarak öğrencilerimizin ikinci yabancı dilde, orta düzeydeki metinleri rahatlıkla okumaları, yazmaları, okuduklarını anlamalarının yanı sıra güncel konularda ve kendi ilgi alanlarına giren konularda kendilerini ifade edebilecek düzeyde Almanca’yı öğrenmeleri hedeflenmektedir.

EDEBİYAT

Okulumuz, insanlık tarihinin en önemli keşfi olan dilin, toplum ve kültürün oluşmasında bilimin ilerlemesinde ve günümüz uygarlıkların oluşumunda en önemli öge olduğunu bilir ve ana dili bireysel ve toplumsal hayatta, tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca öğrenim sürecinin en önemli ögesi sayar.
Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün genel amacı; öğrencilerimize anlama ve anlatma ile ilgili dilsel beceri ve alışkanlıkları kazandırmak, onların Türkçeyi özenli kullanmalarını sağlayarak yetkin bir ana dil bilinci oluşturmaktır.

FEN BİLİMLERİ

Bölümümüzün ilk ve en önemli hedefi öğrencilerimizin doğayı anlamalarını sağlamak, olayların neden ve sonuçlarını öğrenerek bunları matematiksel metotlarla ifade edebilmelerini desteklemektir. Bu bağlamda, merak eden, keşfedebilen, yapıcı, eleştirici, düşünme yeteneği kazanmış, araştırma, gözlem ve deneyin yaşamımızdaki önemini kavramış teknolojik gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmek üzere fen bilimleri derslerinde güncel donanıma sahip laboratuvarlarımızı aktif olarak kullanıp öğrencilerimizin görerek, yaparak ve deneyerek öğrenmeleri ve bilimsel metotları yalnızca derslerinde değil, günlük hayatlarında da uygulamaları sağlanmaktadır.

MATEMATİK

Evrensel bir dil olan matematik, günümüzün gelişen dünyasında birey, toplum, bilim ve teknoloji için vazgeçilmez bir alandır. Yaşamın her anında gerek duyduğumuz, çözümleyebilme, iletişim kurabilme, genelleştirme yapabilme, yaratıcı ve bağımsız düşünebilme gibi üst düzey davranışları geliştiren bir alandır.
Matematik derslerindeki eğitim anlayışımız, analitik düşünebilen, mantıksal bir süreç içinde hipotez yaratıp test edebilen olaylara eleştirel yaklaşabilen, yalnızca soru çözen değil sorunları çözebilen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca, yaratıcı düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirip, bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanmalarını sağlamaktır. Bir görevi sistematik olarak ve mantıksal bir biçimde tanımlama alışkanlığı geliştirmelerine yardımcı olmak, bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme yeteneklerini arttırmaktır.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Lise düzeyinde “hareket yetkinliği” gelişimindeki temel amaç; öğrencilerin ortaokulda edindikleri temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini bireysel veya takım olarak farklı sporlarda ve fiziksel etkinlik gruplarına ait hazırlayıcı oyunlarda kullanmaları ve geliştirmeleridir.
Öğrencilerimizin hayatları boyunca kullanacakları temel hareketleri, aktif ve sağlıklı hayat becerilerini, kavramları, stratejileri ve becerileri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlanırken bir yandan da beden eğitimi ve spor yolu ile takım olma, liderlik, kazanma, kaybetme, sorumluluk, zamanı iyi kullanma, farklılıklara saygı duyma, katılım, paylaşma, öz‐yönetim ve öz disiplin becerileri geliştirilir.