Anadolu – Fen Lisesi / Özlüce Kampüs

TAM ÖĞRENME STANDARDI

Eğitim kadrosunun ağırlıklı bölümü 15 yıl ve üzerinde deneyime sahip öğretmenlerden kurulu olan Özel Marmara Akcan Anadolu Lisesi’nde öncelikli hedef tüm öğrencilerin her dersi, her konuyu tam öğrenmesidir. Bu perspektifte yapılan ölçme ve değerlendirmelerle öğrencilerimizin eksikleri detaylı olarak saptanır. Geri beslemeler de her öğrenciye özel bire bir çalışmalarla tüm derslerin ve konuların eksiksiz öğrenilmesi, anlaşılması hedeflenir.

TAKİP VE REHBERLİK

Anadolu Lisesi sınıf ve şube yoğunluklarında butik standartlara sahip olan Özel Akcan Anadolu ve Fen Lisesi’nde her öğrenci rehber uzmanlar tarafından izlenmekte, psikolojik ve eğitimsel boyutta profesyonel olarak desteklenmektedir. Lisemizde şube ve sınıf kontenjanlarının en az düzeyde olması her öğrencinin takibini çok daha etkin kılmaktadır