Ana Sınıfı Genel Bilgiler

Eğitim sürecinin en önemli kısmı olan okul öncesinin amacı çocuğun bedensel,bilişsel,duygusal ve sosyal gelişimini sağlayıp ,kendini keşfetmesini,araştırmasını ,geliştirmesini hedefleyen çocuksu değerlerini kaydetmeden hayata ve eğitimin sonraki aşamalarına hazırlanmasını ve ileride topluma daha rahat uyum sağlayabilmesine yardımcı olabilmektir.
Anaokulunda çocuklar kendi yaşıtlarını kabul ettikçe kendi varlıklarını benimser ve özgüvenlerini geliştirirler.Bu anlamda okul bünyemizdeki anasınıfımızda tüm aktiviteler ve etkinlikler bu özgüvenin oluşması için her türlü fırsatı sunmaktadır.Bu dönemde çocuğu dikkatle gözlemlemek,ne zaman,hangi koşullar altında,kimlerle uyum sağladığını görmek ve anlamak çok önemlidir.Dolayısıyla çocuklarımızın sadece öğreten değil,gözleyen,tanıyan ve rehberlik eden,alanında uzman öğretmenlere ihtiyaçları vardır.Öğretmenlerimizin temel görevi,bu süreçte çocuklarımızın gelişimlerini destekleyecek,etkin öğrenmelerini sağlayacak doğru ve güvenli ortamları oluşturmak,gelişimlerini gözlemlemek ve değerlendirmektir.Okulumuz bu amaçla öğretmenleriyle birlikte zengin uyaranların sunulduğu,yaparak yaşayarak öğrenme fırsatının yaratıldığı fiziksel ortamlarıda sunmaktadır.
Anasınıfımızda öğrenmeyi seven,soru soran,araştıran,sorgulayan,kişisel haklarını bilen ve başkalarının haklarınada aynı düzeyde duyarlılık gösteren,duygusal zekası yüksek,mutlu bireyler yetiştirmek amacındayız.
Başarımızın kaynağı olan sevginin ve sevginin kaynağı olan çocuklarımızın hayata atacakları bu ilk ve çok önemli adımlarda birlikte olmak dileğiyle…

AKCAN’DA PARLAK BİR GELECEĞE BİRLİKTE UZANALIM