İlkokul Branş Derslerimiz

KODLAMA & ROBOTİK

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Z kuşağının gelecek ile ilgili edinmeleri gereken donanımlar farklılaştı. Okulumuz bu farklılıkları göz önünde bulundurarak Akcan Okulları öğrencilerinin kodlama eğitimi almasını gerekli duydu. Kodlamaya erken yaşta başlayan çocuklarda mantıksal düşünme, problem çözme ve yeni fikirler üretme becerileri oldukça fazla gelişim gösteriyor. Akcan Okulları öğrencileri kodlama eğitimine anasınıfı 5-6 yaş seviyesinde başlıyor. Öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun kodlama araçları eğitim programımızda yer alıyor.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Akcan okulları olarak Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedefliyoruz. Ders kapsamında öğrencilere doğru, güvenli bilgisayar ve internet kullanımı, dijital vatandaşlık kuralları, internet etiği ilkeleri, gerek okulda gerek günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları programların kullanımı ve kodlama eğitimi gibi konular verilir. Bu konular sınıf seviyesine göre farklılık göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte öğrencilere kazandırdığımız programlar güncellenir ve değişir.

YARATICI DRAMA

Yaratıcı drama bir grup çalışması içinde, öğrencilerin bir yaşantıyı, bir kavramı, ders ünitelerinden belli konu ya da temaları yaşayarak, canlandırarak, oynayarak öğrenmelerini sağlayan bir süreç, eğitsel bir ortamdır.
Yaratıcı Drama ile, öğrencilerimizin bedenlerinin sınırlarını fark etmelerini ve bedenlerini çok yönlü geliştirmelerine yol gösterici oluyoruz. Duygularını fark etmelerine, hissettiklerini ifade etmelerine destek oluyoruz. Oyunlar ve doğaçlamalar ile duygu rahatlaması yaşıyoruz.

Yaratıcı Dramanın Faydaları;
Öğrencinin hayal gücünü geliştirerek yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Kendini tanıma, kendine güven duyma, bağımsız düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Farklı durum ve olaylar karşısında yeni davranışlar geliştirmeyi sağlar. İş birliği yapabilme özelliğini geliştirerek, sosyal ve psikolojik duyarlılık kazandırır. Empati duygusunu geliştirir, karşısında bulunan kişinin duygu ve düşünlerini anlamasına yardımcı olur. Başkaları ile olan benzerlik ve farklılıklarını keşfeder.
Akcan Okulları olarak bu eğitim ile, öğrencilerimize bu nitelikleri kazandırarak öğrencilerin, çevresi ile olan iletişimlerinde daha sağlıklı olmalarını, çeşitli etkinlik ve akademik derslerine hazırlanma ve uygulamada daha başarılı olmalarını hedeflemekte ve bunu sağlamaktayız.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Akcan Okulları olarak,
Evlatlarımızın inançlı, vicdanlı, kendi alanında hakim ruhlu, fikri özgür, ön yargısız, inanç ve değerlerine sahip çıkan, farklı düşünce ve inançlara saygılı, merhametli, duyarlı, dünya ile bağını koparmayan, geniş görüşlü, hem akademik anlamda hem de ahlaki yönden donanımlı nesiller olmaları için eğitimin en alt kademesinden başlayıp tüm örgün eğitim süreçlerine eşlik ederek öğrencilerimize öncülük etmekteyiz.

GÖRSEL SANATLAR

Okulumuza verilen görsel sanatlar eğitiminde öğrencilerimizin görsel sanatlar ile ilgili bilgi ve beceri kazanmalarının yanında, üretkenliklerinin artması, görsel biçimlendirme yollarını kullanarak bireysel yeteneklerini keşfetmelerini, başka kültür ve disiplinlerin ürünlerini sanatsal açıdan inceleyerek eleştirisel düşünme ve algılama becerilerini geliştirmelerini sağlamak hedeflenmektedir.

Görsel Sanatlar Programı, okulumuzda tüm sınıf düzeylerinde yürütülmektedir. Üniteler, her sınıf düzeyinde, okulun fiziki koşulları ve öğrenci profili göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır.