Ana Sınıfı Branş Derslerimiz

KODLAMA & ROBOTİK

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Z kuşağının gelecek ile ilgili edinmeleri gereken donanımlar farklılaştı. Okulumuz bu farklılıkları göz önünde bulundurarak Akcan Okulları öğrencilerinin kodlama eğitimi almasını gerekli duydu. Kodlamaya erken yaşta başlayan çocuklarda mantıksal düşünme, problem çözme ve yeni fikirler üretme becerileri oldukça fazla gelişim gösteriyor. Akcan Okulları öğrencileri kodlama eğitimine anasınıfı 5-6 yaş seviyesinde başlıyor. Öğrencilerin sınıf seviyelerine uygun kodlama araçları eğitim programımızda yer alıyor.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Akcan okulları olarak Bilişim Teknolojileri dersinde öğrencilerin günlük hayatta ihtiyaç duyacakları temel bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini öğrencilere kazandırmayı hedefliyoruz. Ders kapsamında öğrencilere doğru, güvenli bilgisayar ve internet kullanımı, dijital vatandaşlık kuralları, internet etiği ilkeleri, gerek okulda gerek günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları programların kullanımı ve kodlama eğitimi gibi konular verilir. Bu konular sınıf seviyesine göre farklılık göstermektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte öğrencilere kazandırdığımız programlar güncellenir ve değişir.

 

YARATICI DRAMA

Yaratıcı Drama ile, öğrencilerimizin bedenlerinin sınırlarını fark etmelerini ve bedenlerini çok yönlü geliştirmelerine yol gösterici oluyoruz. Duygularını fark etmelerine, hissettiklerini ifade etmelerine destek oluyoruz. Oyunlar ve doğaçlamalar ile duygu rahatlaması yaşıyoruz.